søndag 1. mai 2011

Hønsehus under bygging

Hønsene kommer etter planen i siste halvdel av mai, og "prosjekt hønsehus" viste seg å bli større enn ventet. Vegger måtte rives og bygges opp påny da det gamle ikke var verdt å bygge videre på. Nå blir hønsene pakket inn, så de kan ha det passe varmt også i kalde tider

 Det er egentlig vanskeligere å restaurere enn å bygge nytt


Nedenfor ses hva som lå under det gamle stallgulv, en forhistorisk søppefylling. Nå skal det ryddes graves og støpes.Dette er under det gamle stallgulv og her ligger fortidens synder. Det verste er ikke å bygge, men å rydde

 

Materialer


Noen ganger er lang Transporter 4M bare uvurderlig

Det skal legges noen egg og spises en del omelett før det blir god økonomi i dette prosjekt ;-)